Badanie i projektowanie gier (Gamedec.UKW)

Strona aktualna do końca roku akademickiego 2016/2017. Informacji dla kandydatów na rok 2017/2018 udziela sekretariat >Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej.

Gamedec: badanie i projektowanie gier (Gamedec.UKW) jest specjalizacją na nowatorskim kierunku studiów licencjackich „Humanistyka drugiej generacji” na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Potężną specjalizacją: ogólna humanistyka cyfrowa to tylko pierwszy Level (semestr). Program Gamedec.UKW startuje już od Level 2 i trwa łącznie 5 semestrów. Wśród kadry przeważają instruktorzy z doświadczeniem zawodowym w branży gier – i stawiamy na praktyczne doświadczenie w pracy ze studentami.

Szkolimy pakiet umiejętności pod kątem przyszłej kariery, stawiając na elastyczność i maksymalną zatrudnialność. Gamedekowie uczą się tworzyć gry na wielu platformach – planszowe i karciane; LARP i narracyjne RPG; gry miejskie i ARG; literaturę interaktywną i gry wideo. Mnóstwo praktycznej pracy projektowej, do tego dawka teorii game studies. Plus zaplecze w humanistyce cyfrowej. Dużo czytamy po angielsku i współpracujemy z zagranicą – bądźcie na to gotowi językowo! 

Trzy lata studiów na Gamedec.UKW to:

  • 3 semestry zespołowej pracy projektowej + 2 semestry projektu licencjackiego
  • 2 semestry współpracy z branżą + 3 miesiące praktyk zawodowych
  • portfolio 15+ projektów gier cyfrowych i analogowych
  • pakiet umiejętności cyfrowych
  • pakiet umiejętności organizacyjnych (zarządzanie projektem)
  • specjalistyczna wiedza groznawcza (game studies + experience design)
  • szeroki kontekst humanistyczno-społeczny

Jak studenci humanistyki robią gry wideo? Nie uczymy programistów – budujemy gry i poziomy do gier w programach middleware. W minionych semestrach pracowaliśmy w UDK, Unreal i Unity, obecnie działamy głównie w Unity. Szkolenie z gier wideo oddajemy w ręce branżowych praktyków – game designerów i level designerów z Vivid Games.

Dopiero w lipcu 2016 doczekaliśmy się pierwszych absolwentów, a wskaźniki zatrudnialności okazały się re-we-la-cyj-ne jeszcze przed skończeniem studiów. Nie musicie wierzyć nam na słowo – poczytajcie, co mówi branża Praca w branży.

Przecieramy szlaki. Wyznaczamy trendy.

Redefiniujemy kształcenie humanistyczne.

Gamedec banner


Nazwa GAMEDEC (game detective) zapożyczona z literacko-growego uniwersum autorstwa Marcina Przybyłka. Dziękujemy autorowi za użyczenie nazwy i zapraszamy na stronę www.gamedecverse.com.