Category Archives: Naukowe

„Homo Ludens” punktuje

ptbg logo

23 grudnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz naukowych czasopism punktowanych, w którym czasopismo Homo Ludens wydawane przez PTBG poprawiło wynik z 5 na 9 punktów (lista “B”). Członkami Rady Redakcyjnej są m.in. wykładowcy Gamedec.UKW – dr Michał Mochocki i dr Aleksandra Mochocka.

PTBG Bydgoszcz

ptbg logo

Pod koniec listopada upłynęła 4-letnia kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Gier. W ślad za tym kończą się kadencje zarządów lokalnych Kół. W czwartek 10 XII odbyło się spotkanie Koła Bydgoskiego (afiliowanego przy Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW), na którym na kadencję 2016-2019 wybrano następujący skład:

  • dr Michał Mochocki – przewodniczący (zgodnie ze statutem PTBG, jest zarazem członkiem Zarządu Głównego towarzystwa)
  • dr Aleksandra Mochocka – członek zarządu
  • mgr Krzysztof Chmielewski – członek zarządu

Bezpośrednio po zebraniu wyborczym, w którym wzięli udział aktualni członkowie Koła, w szerszym gronie odbyło się otwarte spotkanie nt. prowadzonego przez Koło projektu badawczego nad systemem klasyfikacji gier planszowych wg Davida Chircopa z University of Malta.

Po konferencji PTBG

ptbg edularp

21-22.11.2015 w Poznaniu odbyła się 11 konferencja naukowa „Kulturotwórcza funkcja gier”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Badania Gier i Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Silna reprezentacja kadry Gamedec.UKW: dr Paweł Schreiber jako keynote speaker z „Nie ogarniam tej kuwety – o sytuacji krytyka gier wideo w drugiej dekadzie XXI wieku”, dr Michał Mochocki prowadzący panel „Live Action Role Playing Games w służbie edukacji” i z prelekcją „Gamification for Educators: In Search for Teacher-friendly Design Models”, dr Aleksandra Mochocka z „Narracyjna gra fabularna na planszy – przypadek Posiadłości szaleństwa (Mansions of Madness, 2011)” i mgr Krzysztof Chmielewski z udziałem w panelu edu-larpowym i z referatem „Gamifikacja w mediacjach gospodarczych w Polsce”. I jeszcze miły akcent międzynarodowy: w tym roku konferencję PTBG odwiedziła trójka wykładowców z Osmangazi University w tureckim Eskisehir, kontynuując kontakty nawiązane podczas gamifikacyjnej wizyty studyjnej na UKW w maju 2014.

Jesteśmy na IMCL 2015

imcl_logo

19-20 listopada w Salonikach (Grecja) trwa International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning. Dr Michał Mochocki występuje z prezentacją „Gamedec.UKW. A Case of Edu-Gamification for Game Designers”.

Klasyfikujemy gry planszowe

ceegs2

Gamedekowie z bydgoskim kołem Polskiego Towarzystwa Badania Gier realizują planszówkowy projekt badawczy, zainicjowany na Central and Eastern European Games Conference w Krakowie. Tam David Chircop z University of Malta zaprezentował system klasyfikacji gier planszowych, będący częścią jego pracy magisterskiej MSc in Digital Games. Wspólnie z autorem, testujemy aplikowalność tego systemu i pracujemy nad doprecyzowaniem kryteriów.

CEEGS za nami

ceegs2

Dobiegła końca konferencja  Central and Eastern European Game Studies (CEEGS 2015) w Krakowie, organizowana pod hasłem „Distributed Game Studies”. Z ekipy Gamedec.UKW wystąpiła trójka wykładowców: dr Aleksandra Mochocka z referatem „Narrative Strategies in Mice & Mystics Board Game”, dr Paweł Schreiber z „Selling the East: Images of Eastern Europe in Eastern European Video Games” i dr Michał Mochocki z „Curriculum Design for Game Design: A Case Study of a Humanities-based Degree in Games”. Tę ostatnią prezentację udostępnimy wkrótce online.