Gamedec w Senacie RP

fpake_logo

31 marca 2016 dr Michał Mochocki przemawia w Senacie Rzeczypospolitej 🙂  –  z prelekcją „Grywalizacja procesu kształcenia” w ramach III Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych, organizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej.