Gamedekowy Festiwal Nauki

bfn

Zapraszamy na Bydgoski Festiwal Nauki 18-21 maja 2016. Gamedekowa obecność w czwartek w postaci warsztatów bractwa rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej „Ikornar”, czyli studenckiego koła naukowego pod wodzą mgra Mateusza Makowskiego (gamedec LVL 6) i opieką dra Michała Mochockiego: Warsztaty tańców dawnych ; Warsztaty tworzenia biżuterii wczesnośredniowiecznej. Z kolei w piątek gra miejska Na zielonej ścieżce autorstwa Mateusza Makowskiego i Konrada Cholewy (gamedec LVL 6) oraz Marty Górnej (filologia rosyjska). Na nasze punkty już nie możemy zapraszać – wszystkie miejsca zarezerwowane!