Klasyfikujemy gry planszowe

ceegs2

Gamedekowie z bydgoskim kołem Polskiego Towarzystwa Badania Gier realizują planszówkowy projekt badawczy, zainicjowany na Central and Eastern European Games Conference w Krakowie. Tam David Chircop z University of Malta zaprezentował system klasyfikacji gier planszowych, będący częścią jego pracy magisterskiej MSc in Digital Games. Wspólnie z autorem, testujemy aplikowalność tego systemu i pracujemy nad doprecyzowaniem kryteriów.