Oblicza Fantastyki 2015

UK flag

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki
oraz
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej;
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
Pracownia Humanistyki 2.0

zapraszają na

Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

OBLICZA FANTASTYKI

8-10.10.2015

Link: PROGRAM KONFERENCJI

Tematy, które proponujemy, skupione będą wokół dwóch płaszczyzn: literatury i gier.

literatura

W ramach rozważań nad literaturą fantastyczną proponujemy skupić się na następujących zagadnieniach:
– fantastyka i perspektywy posthumanizmu;
– granice fantastyki – literatura w perspektywie transmedialności i intermedialności;
– specyfika historii alternatywnych;
– co nam zostało z mitów, czyli fantastyka w perspektywie krytyki mitograficznej;
– ontologie i epistemologie fikcyjnych światów;
– obcość i fenomenologia obcego;
– granice powieści fantastycznej i postmodernistycznej;
– fantastyka jako narzędzie groteski i satyry – bądź też groteska jako narzędzie fantastyki.

gry

W ramach rozważań nad grami proponujemy skupić się na następujących zagadnieniach:
– świat: fizyczna i wyobrażeniowa przestrzeń gier;
– bohater: kreacja i funkcjonalizacja postaci w grach;
– narracja: narracyjność gier komputerowych i analogowych (planszowych, RPG, LARP);
– gatunek: gry w perspektywie gatunków i podgatunków fantastyki;
– produkt: gry w adaptacjach i franczyzach popularnej fantastyki;
– konsumpcja: immersyjne doświadczenie uczestnictwa w grze;
– edukacja: fantastyka, narracja, grywalizacja w edukacji.

partner

LOGO_MCK-2

współpracujemy z

ptbg logo

facta ficta

11658989_1010001612356969_1292516814_o

zgłoszenia

Abstrakty (200-300 słów) prosimy przesyłać do dnia 10 lipca 2015 roku:

– zgłoszenia do części literackiej na adres: lit.obliczafantastyki@gmail.com

– zgłoszenia do części poświęconej badaniu gier na adres: gamedec.org@gmail.com

darmowy lub płatny udział

Udział bierny (słuchacze) w konferencji jest bezpłatny.

Przewidywany koszt czynnego uczestnictwa: 320 zł (kwota pokrywa udział w kosztach wydania recenzowanej monografii i obejmuje także obiady).

lokalizacja

Nasza konferencja odbywać się będzie w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.

Bdg_bibliotekaUKW1_4-2015 (1)

Z poważaniem
organizatorzy konferencji:
dr Mirosław Gołuński
dr Marta Kładź-Kocot
dr Aleksandra Mochocka
dr Michał Mochocki
dr Paweł Schreiber
mgr Mikołaj Sobociński

noclegi

zapraszamy na stronę Urzędu Miasta z listą bydgoskich hoteli: www.bydgoszcz.pl/turystyka/noclegi/hotele

mapa z najważniejszymi obiektami

mapa Bydgoszczy

Photo by Pit1233 (Own work) https://commons.wikimedia.org/…/File%3ABdg_bibliotekaUKW1_4… via Wikimedia Commons

gamedec_logotype_poweredby

 

Pages: 1 2