Poszerzamy rzeczywistość

25 czerwca gamedekom Level 2 trafił się jeszcze jeden, ostatni już w tym roku akademickim Skype-wykład gościnny. Na temat Augmented Reality mówił dr Jan Argasiński z Zakładu Technologii Gier na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie działają m.in. studia magisterskie „Tworzenie gier wideo”. Może po gamedekowym licencjacie część z nas będzie tam kształcić się dalej?